2015

 

 

רישיונות דיג לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Fishing_licenses.aspxרישיונות דיג לשנת 2016רישיונות דיג לשנת 2016
מכרז מספר ים/229/2015 למתן הרשאה להקמה והפעלה של חקלאות ימית למטרת גידול דגים וכלובים בים התיכון מול חופי אשדודhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/tender_229_2015.aspxמכרז מספר ים/229/2015 למתן הרשאה להקמה והפעלה של חקלאות ימית למטרת גידול דגים וכלובים בים התיכון מול חופי אשדודהודעה על פגש מציעים וסיור מציעים במכרז מספר ים/229/2015 למתן הרשאה להקמה והפעלה של חקלאות ימית למטרת גידול דגים וכלובים בים התיכון מול חופי אשדוד
בקשה לקבלת מידע (RFI) על עלות לפינוי מרכיבי מערכות כלובים שקועים באתרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/rfi_Immersed_cages.aspxבקשה לקבלת מידע (RFI) על עלות לפינוי מרכיבי מערכות כלובים שקועים באתרבקשה לקבלת מידע (RFI) על עלות לפינוי מרכיבי מערכות כלובים שקועים באתר
פעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיגhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/danida.aspxפעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיגפעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיג
דוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Central_Laboratory_for_Health_Fish.aspxדוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 2015דוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני
הודעה על איסור דיג בצלילה חופשית החל מחודש מאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Free_Diving_Restriction_2015.aspxהודעה על איסור דיג בצלילה חופשית החל מחודש מאי
הודעה על כוונה להגביל את עומק דיג המכמורת בקיץ הקרובhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Trawlers_Depth_Regulation_2015.aspxהודעה על כוונה להגביל את עומק דיג המכמורת בקיץ הקרובהודעה על כוונה להגביל את עומק דיג המכמורת בקיץ הקרוב
הגבלת דיג ברובה תת ימי בצלילה ללא מיכלים בעונת הרבייה - הזמנה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Limiting_fishing_Public_comment.aspxהגבלת דיג ברובה תת ימי בצלילה ללא מיכלים בעונת הרבייה - הזמנה להערות הציבורהגבלת דיג ברובה תת ימי בצלילה ללא מיכלים בעונת הרבייה - הזמנה להערות הציבור
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Draft_Fishing_licenses.aspxנוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבורנוהל רישיונות דיג
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/btecha_2015.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה