2015

מענה לשאלות הבהרה


הודעה לציבור (27.12.2015) - רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי המועד להגשת בקשה לקבלת המלצה ממשרד החקלאות להשתתפות במכרז נדחה לתאריך 31.1.2016 בשעה 12:00 בדיוק וכמפורט להלן:
שאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להגיש למשרד החקלאות עד 21.1.2016 בשעה 16:00 בדיוק.
מועד אחרון למתן תשובות לשאלות ההבהרה הנו 26.1.2016 עד השעה 17:00.

אופן הגשת השאלות והבקשה לקבלת המלצת משרד החקלאות מפורטים בחוברת המכרז על נספחיה.
ביתר הפרטים והתנאים המפורטים בחוברת המכרז לרבות המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנדון
לא חל כל שינוי.


מצורפים:

1. מסמכי המכרז
2. הוראות תכנית
3. תשריט תכנית
4. תכנית חלוקה
5. מצגת פגש מציעים
6. מסמך סביבתי מח-300 חתום ומאושר
7. נספח ניטור חתום ומאושר


בהמשך למודעה שפורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בתאריך 22.10.15 שבה צוין כי בתאריך 17.11.15 פרסם רמ"י ביחד עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר (משרד החקלאות) מכרז ים/229/2015 המזמין הצעות להתקשרות בחוזה הרשאה להפעלת חוות חקלאות ימית לגידול דגים למסחר בים התיכון, כ 12 ק"מ מערבית לאשדוד, להלן פרטים על פגש וסיור מציעים:

מועד למפגש מציעים:
יום ג', 1.12.15 בשעה 10:00 עד 11:30, באגף לדיג וחקלאות מים, משרד החקלאות, הקריה החקלאית, בית דגן. לפרטי הגעה ניתן להתקשר לטלפון 03-9485719 או 050-6241651.

מועד לסיור מציעים:
יום ב', 7.12.15 בשעה 08:00, במרינה אשדוד – בשער הדרומי. הסיור יערך בכלי שיט ויכלול הפלגה לשטח הימי, במרחק של כ 12 ק"מ מערבית מאשדוד. משך הסיור המשוער כ 3 שעות. הסיור כרוך בתשלום של 200 ₪ למשתתף, אשר ישולמו במקום לבעל כלי השיט. יודגש כי ניתן לשלם במקום במזומן או בצ'ק – אך לא באשראי.על המעוניינים להשתתף להודיע למשרד החקלאות בהקדם, עד לתאריך 6.12.15 בשעה 12:00 על רצונם להשתתף בסיור, במייל: dinaf@moag.gov.il. או בטלפון 03-9485719. רישום מוקדם מבטיח השתתפות. למי שלא נרשם – השתתפות תהיה על בסיס מקום פנוי.הבהרה – השתתפות בסיור אינם חובה ואינם תנאי להגשת הצעות.

מפת הגעה למקום המפגש במרינה אשדוד

קישור למודעת רמ"י