2015

בעונת הרבייה, בחודשים אפריל עד יוני בכל שנה, נוצר הדור הבא של הדגיגים, המהווים מרכיב משמעותי באוכלוסיית הדגים משלל הדיג בים התיכון ברוב שיטות הדיג. בתקופה זו, רבים ממיני הדגים המבוקשים מרוכזים באזורים בהם הם חשופים פחות לדיג בשיטות "פאסיביות", דוגמת דיג ברשתות עמידה או במערכי חכות, אך רגישים יותר לדיג בצלילה ברובה תת ימי, שהיא שיטה "אקטיבית" המאפשרת גישה ישירה של הדייגים לאתרי ההתרבות.


עקב ייחודיותה של תקופה זו בשנה, ישנה כוונה להגביל את הדיג בשיטה של צלילה חופשית, בכדי להקטין את הפגיעה המתמשכת בלהקות הדגים בתקופה בה נוצר דור ההמשך.

בכוונת מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע, בהתאם לסמכויות הנתונות לו לפי סעיפים 3 ו- 13 לפקודת הדיג, כי התקופה האסורה לדיג בשיטה זו, בשנת 2015, תהיה בין ה- 1 במאי ל- 15 ביוני.

יצוין, שיש מקום להגביל את הדיג בשיטה זו החל מה- 15 באפריל, בדומה למגבלה החלה כיום על דיג בצלילה עם מתקני נשימה מלאכותיים, אך בשל הצורך לתת לציבור הדייגים הזדמנות להשמיע טענות בעניין, נדחה המועד ליום 1 במאי.ככל שברצונך להשמיע טענות בעניין הכוונה להגביל את תקופת הדיג בצלילה בתקופת הרבייה בשנת 2015, תוכל לפנות אלינו בכתב לדוא"ל candiceb@moag.gov.il או לכתובת המופיעה מטה במבסך המצ"ב, וזאת עד ליום 15 באפריל 2015.


הגבלת דיג ברובה תת ימי בצלילה ללא מיכלים בעונת הרבייה - הזמנה להערות הציבור