2016

​​​

 

 

הודעה לדייגים באזור חדרה, ג'סר א-זרקא, פורדיסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/hadera_ann.aspxהודעה לדייגים באזור חדרה, ג'סר א-זרקא, פורדיס
יום עיון מדגה בר קיימא, אוקטובר 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/Midga_yomeyun2016.aspxיום עיון מדגה בר קיימא, אוקטובר 2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/haarachat_rishyonot_daig_2016.aspxהארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
מסמכים נדרשים לקבלת רישיון לעסוק בדיג מקצועיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/mismahim_daig.aspxמסמכים נדרשים לקבלת רישיון לעסוק בדיג מקצועי