2017

סקר היתכנות ופרוגרמה מוצעת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולמשרד הכלכלה והתעשייה​.

לקריאת הסקר