2017

​​​​בחודש דצמבר 2016 הותקנו תקנות חדשות לפקודת הדיג ובתאריך 22.03.2017 נכנסו התקנות לתוקפן, לעניין דגי נוי ועסקים העוסקים ביבוא ואחזקה עיקר הנושאים להלן:

  1. ​הכללת דגים המותרים ביבוא לעניין  אחזקה במכירה, כתוצאה מכך כל סוגי הדגים אשר אינם נמצאים ברשימת הדגים המותרים ביבוא("רשימה לבנה" ) אסורים באחזקה וסחר, אנא פעלו בהתאם.
  2. כמו כן מינים רבים של דגי מי מלוחים נכנסו אף הם לתקנות אגף הדיג, משמע הדבר שאגף הדיג אמון גם על אכיפת דגי נוי מים מלוחים האסורים באחזקה וסחר .


 

 

בהמשך למהלכים לטובת שמירה על אוכלוסיית הדגים: בשל השבתת הדיג בעונת הרבייה משרד החקלאות יתמוך בהיקף של 2 מיליון ₪ בדייגי הים התיכון https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Fishermen_Support.aspxבהמשך למהלכים לטובת שמירה על אוכלוסיית הדגים: בשל השבתת הדיג בעונת הרבייה משרד החקלאות יתמוך בהיקף של 2 מיליון ₪ בדייגי הים התיכון
רשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Enforcement_Ministry_of_Agriculture.aspxרשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיה
כנס מגדלי אצות - תשע"ו 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Pages/KenesMegadleyAtzot2016.aspxכנס מגדלי אצות - תשע"ו 2016ביום ד', כ"ט אדר א' התשע"ו, ה-09.03.2016,  נערך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כנס מגדלי אצות, אשר כלל בפעם הראשונה את כלל מגדלי האצות בישראל.