2019

מצורפת בזאת טיוטה לנוהל למתן רישיונות דיג למטרת תיירות להערות הציבור.
כל המעוניין להעיר על טיוטה זו מתבקש לשלוח הערות עד לתאריך 29/5/2019.
את ההערות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: tourist_fishery@moag.gov.il
 

 

 

ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/fishery_industry.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018
נוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/tmicha/Pages/grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורת
אחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Tulkarm_fishery.aspxאחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרם