2019

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע לציבור הדייגים כי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות הדיג,1937, בתקופת הקינון וההטלה של אמנון הגליל, שתחול בין ה- 14 באפריל 2019 (ט' ניסן תשע"ט) לבין ה- 12 ביולי 2019 (ט' תמוז תשע"ט),לא ידוג אדם דגים בשטחים התחומים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט להלן (ברשת ישראל החדשה):


​שטח תחום הבטיחה​שטח תחום מגדל-גינוסר
Y                XY               X                                    
​צפון מערב             256129 | 755176​בצפון  250900 | 752000 ומערבה בקו ישר לחוף
דרום מזרח            260000 | 753000​בדרום 249000 | 747450 ומערבה בקו ישר לחוף


תחולתה של הודעה זו ביום 14 באפריל 2019 (ט' ניסן תשע"ט) לבין ה- 12 ביולי 2019 (ט' תמוז תשע"ט).

daig2019.png