2019

​רקע לנוהל ומטרתו:

הדגה בים הכנרת, במפרץ אילת ובים התיכון, הינה משאב טבעי מתחדש. האחריות לדאוג לשמירתו ולהתחדשותו מוטלת על שר החקלאות ופיתוח הכפר ופקיד הדיג הראשי אשר הוסמך על ידו לפעול בהתאם לפקודת הדיג,1937 ולתקנות הדיג,1937.
על מנת למנוע פגיעה בהתחדשות אוכלוסיית הדגים בתחומי המים של מדינת ישראל ועל מנת להבטיח את המשך קיומה של אוכלוסיית הדגים, פעל אגף הדיג במשרד לתיקון תקנות על מנת לבצע רפורמה מקיפה בפעילות הדיג בישראל. ביוזמת המשרד, אושר ביום 8/9/2016 על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת תיקון מקיף לתקנות הדיג, 1937. התיקון נכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות ביום 22/12/2016.

אישורה של ועדת הכלכלה לתיקון התקנות ניתן, לאחר גיבושו של מזכר הבנות לו היו שותפים יו"ר ועדת הכלכלה דאז, חה"כ לשעבר איתן כבל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל רשות הטבע והגנים וסמנכ"ל החברה להגנת הטבע.
במזכר ההבנות נקבע בין היתר, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקדם, לפנים משורת הדין, נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת (המבצעים דיג בים התיכון), שיבקשו בעקבות התקנת התקנות לחדול מפעילות של דיג מכמורת ולהעביר את ספינותיהם לגריטה, וזאת תוך מתן עדיפות לבעלי ספינות מכמורת שעיקר פעילותם הוא באזורים המצוינים בס' 3.1 למזכר ההבנות.

​התאריך האחרון לקבלת מענה להערות - 29/10/2019

את ההערות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל - Daig@moag.gov.il​

 

 

דגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיגhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/information_fisherman.aspxדגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג
דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2016-2018.aspxדו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018אלו מחלות בעלי חיים נרשמו בישראל בשנים האחרונות? אלו ערים בישראל היו המובילות בהחזקת כלבים? מהם גזעי הכלבים הנפוצים ביותר? להלן דו"ח המאגד בתוכו סיכומים, נתונים ומידע לגבי ענפי בעלי חיים ואודות פעילות השירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי
תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvotתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםחוברת הדרכה לתכנון אורוות ומבנים נלווים - 2010