התמיכה במסגרת נוהל זה, מיועדת לציבור הדייגים המקצועיים בים התיכון, אשר פועלים בשיטות של דיג חופי, דיג הקפה ודיג מכמורת.

הנוהל אינו מאפשר קבלת תמיכה לדייגים ובעלי ספינות המורשים לדוג באמצעות מערך חכות צף, מן הטעם ששיטת דיג זו אפשרית בפועל גם בתקופת הרבייה במרחק גדול מהחוף, מחוץ לשטח המים הריבוניים של ישראל (שם נמצאים דגי המטרה העיקריים של שיטת דיג זו), לעומת סירות הדיג החופי ודיג הקפה, שאינן יכולות טכנית לצאת לעומק הים ואין להן אף אישור לכך ברישיון כושר השיט שלהן. מסיבה זו, השבתת הדיג בתקופת הרבייה, מונעת מציבור הדייגים המקצועיים בים התיכון בשיטות המנויות לעיל את פעילות הדיג לחלוטין, ומשכך גם נפגעת יכולתם להתפרנס מפעילות דיג כלשהיא בתקופה זו.

 

נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019 - עדכון ​


המועד האחרון להגשת בקשות הוא עד ליום 18.7.2019 (ט"ו תמוז תשע"ט).​​

(פרסום ראשון 26/5/2019)​

 

 

דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2016-2018.aspxדו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018אלו מחלות בעלי חיים נרשמו בישראל בשנים האחרונות? אלו ערים בישראל היו המובילות בהחזקת כלבים? מהם גזעי הכלבים הנפוצים ביותר? להלן דו"ח המאגד בתוכו סיכומים, נתונים ומידע לגבי ענפי בעלי חיים ואודות פעילות השירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי
תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvotתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםחוברת הדרכה לתכנון אורוות ומבנים נלווים - 2010
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019