תקופת הרבייה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות הדיג, 1937, תקופת הרבייה בים התיכון תחול מיום 19 באפריל 2020 (כ"ה ניסן תש"ף) עד ליום 30 ביוני 2020 (ח' תמוז תש"ף) (כולל).
לאור האמור ולפי תקנה 8א(א) לתקנות, לא ידוג אדם דגים בים התיכון בתקופת הרבייה. זאת למעט דיג במכמורת ודיג בחכה מהחוף, בהתאם לתקנה 8א(א).

תקופת הגיוס במכמורת

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות הדיג, תקופת הגיוס במכמורת בים התיכון תחול מיום 1 ביולי 2020 (ט' תמוז תש"ף) ועד ליום 31 באוגוסט 2020 (י"א אלול תש"ף) (כולל). לאור האמור לפי תקנה 8א(ח) לתקנות, לא ידוג אדם בדיג מכמורת בים התיכון בתקופת הגיוס במכמורת.


ניר פרוימן
מנהל האגף לדיג ולחקלאות מים
פקיד הדיג הראשי