תקופת הרבייה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות הדיג, 1937 (להלן: "התקנות") תקופת הרבייה בים התיכון תחול מיום 19 באפריל 2020 (כ"ה ניסן תש"ף) ועד ליום 22 ביוני 2020 (ל' בסיון תש"ף) בשעה 6:00.
לאור האמור ולפי תקנה 8א(א) לתקנות, לא ידוג אדם דגים בים התיכון בתקופת הרבייה, זאת למעט דיג במכמורת ודיג בחכה מהחוף, בהתאם לתקנה 8א(א). 
  
ניר פרוימן
מנהל האגף לדיג ולחקלאות מים
פקיד הדיג הראשי


נימוקים לתיקון הודעה מיום 15.3.2020 בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2020 

 

 

ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/midge.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2019
ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/fishery_industry.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018
אחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Tulkarm_fishery.aspxאחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרם