​​​​​​

 

 

דגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיגhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/Pages/information_fisherman.aspxדגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג