​​​

 

 

יום עיון להצגת פעילות התחנות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/seminar/Pages/View_station_activity.aspxיום עיון להצגת פעילות התחנות לשנת 2019
יום עיון ע״ש אמיתי גבע 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/seminar/Pages/Seminar_Day_2019.aspxיום עיון ע״ש אמיתי גבע 2019
יום עיון להצגת פעילות התחנות לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/seminar/Pages/Research_stations.aspxיום עיון להצגת פעילות התחנות לשנת 2018