נוהלי תמיכה

​בפברואר 2017 פרסם המשרד נוהל תמיכה (להלן נוהל התמיכה הראשון), אשר היה מיועד לבעלי ספינות מכמורת שעגנו

במעגן הדיג "שביט" בנמל חיפה ערב אישור התקנות בלבד. כעת, בהתאם למצוין בנוהל התמיכה הראשון, המשרד מפרסם
נוהל נוסף במסגרתו יוכלו להגיש בקשות לתמיכה בעלי ספינות המכמורת שלא עמדו בתנאי הסף של נוהל התמיכה
הראשון. בנוהל התמיכה הראשון הובהר, כי ככל שהמשרד יפרסם נוהל תמיכה נוסף, לא ייכללו בו בהכרח תנאים זהים
או דומים לאלו שנכללו בנוהל התמיכה הראשון.

מטרת נוהל תמיכה זה הנה לעודד את בעליהן של ספינות מכמורת, להוציא את כלי השיט שלהם משימוש כספינת
מכמורת בישראל באופן בלתי הפיך, ולתרום בכך לצמצום צי ספינות המכמורת בים התיכון, ולהפחתת מאמץ הדיג
הכולל.

מועד אחרון להגשה:
המועד האחרון להגשת בקשות הוא עד ליום 5/12/2019 (ז' כסלו תש"ף).

 

 

חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gadach_20_22.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020