​בפברואר 2017 פרסם המשרד נוהל תמיכה (להלן נוהל התמיכה הראשון), אשר היה מיועד לבעלי ספינות מכמורת שעגנו

במעגן הדיג "שביט" בנמל חיפה ערב אישור התקנות בלבד. כעת, בהתאם למצוין בנוהל התמיכה הראשון, המשרד מפרסם
נוהל נוסף במסגרתו יוכלו להגיש בקשות לתמיכה בעלי ספינות המכמורת שלא עמדו בתנאי הסף של נוהל התמיכה
הראשון. בנוהל התמיכה הראשון הובהר, כי ככל שהמשרד יפרסם נוהל תמיכה נוסף, לא ייכללו בו בהכרח תנאים זהים
או דומים לאלו שנכללו בנוהל התמיכה הראשון.

מטרת נוהל תמיכה זה הנה לעודד את בעליהן של ספינות מכמורת, להוציא את כלי השיט שלהם משימוש כספינת
מכמורת בישראל באופן בלתי הפיך, ולתרום בכך לצמצום צי ספינות המכמורת בים התיכון, ולהפחתת מאמץ הדיג
הכולל.

מועד אחרון להגשה:
המועד האחרון להגשת בקשות הוא עד ליום 5/12/2019 (ז' כסלו תש"ף).

 

 

נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tmicha/Pages/eggs_flying.aspxנוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה
טיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_in_an_emergency.aspxטיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבור
נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2020 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_tvuot_otef_aza_2020.aspxנוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2020 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה