​בפברואר 2017 פרסם המשרד נוהל תמיכה (להלן נוהל התמיכה הראשון), אשר היה מיועד לבעלי ספינות מכמורת שעגנו

במעגן הדיג "שביט" בנמל חיפה ערב אישור התקנות בלבד. כעת, בהתאם למצוין בנוהל התמיכה הראשון, המשרד מפרסם
נוהל נוסף במסגרתו יוכלו להגיש בקשות לתמיכה בעלי ספינות המכמורת שלא עמדו בתנאי הסף של נוהל התמיכה
הראשון. בנוהל התמיכה הראשון הובהר, כי ככל שהמשרד יפרסם נוהל תמיכה נוסף, לא ייכללו בו בהכרח תנאים זהים
או דומים לאלו שנכללו בנוהל התמיכה הראשון.

מטרת נוהל תמיכה זה הנה לעודד את בעליהן של ספינות מכמורת, להוציא את כלי השיט שלהם משימוש כספינת
מכמורת בישראל באופן בלתי הפיך, ולתרום בכך לצמצום צי ספינות המכמורת בים התיכון, ולהפחתת מאמץ הדיג
הכולל.

מועד אחרון להגשה:
המועד האחרון להגשת בקשות הוא עד ליום 5/12/2019 (ז' כסלו תש"ף).

 

 

קול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/kol_kore_zvuv_perot2020.aspxקול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020משרד החקלאות החליט לכלול במערך ההדברה שלו את זבוב הפירות הים תיכוני (Ceratitis capitata), אשר הוכרז כנגע לאומי. לצורך כך, הוחלט על ביצוע מיזמים במספר אזורים בארץ כאשר ההדברה המאורגנת של הזבוב שתיכלל במיזם תכלול מגוון שיטות בקרה וטיפול.
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers_market.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019