היער העירוני

מידע המיועד לאדריכלים, מתכנני ערים, מהנדסי ערים, בוני תשתיות, אגרונומים ואנשי איכות סביבה.

 

 

 

משאב העצים העירוניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Hyaar_Haeroni/Pages/mashav_city_trees.aspxמשאב העצים העירוני
דגשים לבדיקת תוכנית מפורטת שיש מכוחה להוציא היתר (תב"ע)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Hyaar_Haeroni/Pages/tochnit_for_heter.aspxדגשים לבדיקת תוכנית מפורטת שיש מכוחה להוציא היתר (תב"ע)
מדיניות מחוז תל אביב לנטיעות והגנה על עצים במרחב העירוניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Hyaar_Haeroni/Pages/trees_county_tel_aviv.aspxמדיניות מחוז תל אביב לנטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני