היער העירוני

​עריכה מקצועית והתאמה : אדריכלית נוף ענבר אשכנזי
עריכה: אפרים שלאין, אגרונום ישראל גלון וחגי שניר.
צילומים: ישראל גלון

מכלול העצים הנטועים בסביבה העירונית, בסביבה הבנויה הציבורית והפרטית והן בשטח הפתוח מסביב לה יוצרים את המושג "משאב העצים העירוני". המושג טומן בחובו גישה כוללת לטיפול, טיפוח וניהול המשאב העירוני- מכלול העצים שברשות המקומית. כל זאת מתוך ידיעה כי נוכחותם של העצים במרחב העירוני היא שגורמת להמשך תפקודם המלא של החללים העירוניים, לאיכות החיים בעיר  ולשיפור מראה הסביבה.

​המדריך הופק על ידי אגף יער ואילנות  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומתבסס על המסמך "עצים בנוף העירוני מדריך למקבלי החלטות" שנכתב ב-2012 על ידי קבוצת פעולה לעצים ועיצוב הפועלת בבריטניה (TDAG).

​המדריך מציע תריסר עקרונות מכווני פעולה להתאמה בהקשר הייחודי של כל עיר על מנת לספק מפת דרכים לניהול נכון ומיטבי של משאב העצים העירוני.

 

מדריך משאב העצים העירוני