היער העירוני

עורכת: אדריכלית נוף ענבר אשכנזי

כותבים: אדריכלית נוף ענבר אשכנזי , חגי שניר

הדגשים מיועדים למתכנני תוכניות מפורטות, בודקי תוכניות, חברי מוסדות התכנון.
מדובר בתקציר היבטים בהם יש לבחון תוכנית מפורטת המוגשת למוסד התכנון–
מתוך דגש על שימורם של עצים בוגרים בשטח התוכנית ונטיעות חדשות.

 

דגשים לבדיקת תוכנית מפורטות שיש מכוחן להוציא היתר (תב"ע)