יער ואילנות (פקיד היערות)

ערך חליפי  

​​​​​​​בתרבות המערבית נהוג כי על כל חפץ – חי, צומח דומם, יש תג שמגדיר את הסחר בו. "ערך חלופי" הינו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה והגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של עצים חדשים. מטרת הערך החליפי היא להעניק לעצים תג מחיר המשקלל את סך תרומתם לסביבה, כל זאת על מנת שבמידה וייכרת העץ, סכום זה יושקע בעצים אחרים שיתרמו בהווה, ויותר מכך בעתיד, את אותה התרומה הסביבתית, הנופית, האקולוגית, האקלימית, האסתטית, הרגשית וההיסטורית בעבור העץ שנכרת.  ערך העץ הוא סכום ערכים שנוספו לערכו כשתיל במשתלה שבו גדל, ומבטאים את סך תרומותיו ותועלותיו.
הערך החליפי מיועד בראש ובראשונה לנטיעה של עצים חדשים באתר הכריתה או בסביבתו. אך פקיד היערות במשרד החקלאות מאשר שימוש בכספי הערך החליפי לנושאים נוספים הקשורים בעצים, ובעצים בלבד. נושאים אלו כוללים: יצירת בתי גידול לעצים, הכנת סקר עצים עירוני, שיקום וטיפול בעצים עתיקים וחידוש ושדרוג מערכות השקיה לעצים.

פירוט המאפשר לכל אדם לתמחר את ערך העץ בקרבתו, כולל פירוט ומחשבון  

מין העץ- סרגל ערכים של מיני העצים המצויים בארץ, הערכים נעים בין 0 ל1 המייצג מין עץ גבוהה.

ניתן לבחור את שם העץ ולקבל את ערכו.

גודל העץ- נקבע על פי שטח החתך של הגזע בגובה 1.3 מ' בסמ"ר. מדד זה מייצג במידה רבה את גיל העץ.

מצב בריאות העץ- מצבו הבריאותי של העץ הנקבע על סמך בדיקה ויזואלית חיצונית ומתייחס למצב העץ במועד עריכת הסקר כולל התבחינים הבאים: נוכחות מזיקים, מחלות, רקבונות, מצב צוואר השורש, נטיית הגזע, מבנה שלד העץ, נתוני בית הגידול  ונתונים פיזיים נוספים המאפשרים הערכת מצבו הבריאותי ותוחלת חייו בהשוואה למין אליו העץ משתייך.

מיקום העץ- ניקוד מיקומו של העץ במרחב מתייחס לשני מצבים עיקריים: עץ בתחום היישוב (ערים, ישובים כפריים וקהילתיים וכו') ועץ במרחב הפתוח. הבדלה זו נוצרה בשל ההקשר המרחבי של העץ ותועלתו הציבורית. היות שעצים במרחבים הבנויים משפיעים ישירות ולאורך זמן על הציבור – נמדדת השפעתם על פי מיקומם בממשק הציבורי. עצים המצויים במרחבים הפתוחים מצויים בסכנת פיתוח עיקרית מתשתיות אורכיות (כבישים, מחלפים, מסילות, צנרות הובלה לתשתיות) וחלקם הגדול מוגן בתחומי שמורות הטבע, היערות, והגנים הלאומיים. 

​​

מחשבון ערך חלופי לעצים (יישומון אינטרנטי)

קביעת ערך חליפי לעצים  

 ל​חישוב ערך כספי בש"ח עבור עץ :

מחשבון ערך חלופי לעצים - פרט לעצי דקל

ערך חלופי לפי מיני עצים  - פרט לדקלים (אוגוסט 2018)

חישוב ערך חלופי לעץ (פרט לדקלים)

זכויות יוצרים לחישוב ערך חלופי:

Joint committee of the aboriculture and National Arborist Association USA

Guide for establishing values of trees and other plants ,1979,  L. C. Chadwick and Dan Neely.  

 

קביעת ערך חליפי לדקלים  

השיטה המקובלת הבינלאומית ש"גוירה" אינה מתאימה לדקלים בגלל צורת הצימוח של העץ. לכן פותחה נוסחה ישראלית שמתאימה לחישוב ערכם הכספי של דקלים. 


ערך חלופי רק עבור מיני דקלים (אוגוסט 2018)

חישוב ערך חלופי לעצי דקל

העתקת פיקוס השקמה בצומת חולון בעלות כוללת של מעל מליון ₪.