יער ואילנות (פקיד היערות)

​כמו בכל העולם, משאב העצים היישובי נגזר משני חלקים: העצים הציבוריים (אלו הנטועים ברחובות הערים, ברחבות העירוניות, בפארקים ובגינות העירוניות וכו') ובעצים הפרטיים (אלו הנטועים בשטחי המגרשים הפרטיים). גם בישראל – מרבית העצים המשמעותיים והגדולים ביותר ולכן – התורמים ביותר לאיכות החיים ביישוב הינם העצים המצויים בשטחים הפרטיים.
עובדה זו לא מפתיעה ונובעת מנסיבות תנאי המחייה השונים. בעוד העצים ברחובות או בשטחים מרוצפים מתמודדים במקרים רבים עם צמצום במרחב הגידול לשורשים , סובלים מגיזום עמוק ותדיר (חברת החשמל, הסרת הסתרה לצמתים וכבישים , תחזוקה לקויה של הרשויות) מושפעים ישירות מזיהום האוויר (קרבה לכבישים), ובעיקר סובלים ממחסור במים היות שההשקיה הסדירה מופסקת שלוש שנים לאחר הנטיעה – הרי שעצים בשטחים פרטיים זוכים לרוב לאחזקה מתאימה ונוחה, לטיפול שוטף ורציף.
לעצים בשטחים הפרטיים משמעות עצומה באיתנותו של משאב העצים העירוני: עצים מקטינים את זיהום האוויר, משחררים חמצן, מעלים את ערך הנדל"ן, מפחיתים את עומסי החום, מצמצמים את המטרדים האקוסטיים, מייצרים פרטיות והפרדה, ממסכים חזיתות וממסכים מפגעים ויזואליים, יוצרים דיוקן ברור לאתר בו הם נטועים, ומנגישים את הטבע לתושב (עונות השנה, ציפורים, פרפרים וכו').
יחד עם זאת ידוע לנו כי לא כל עץ מתאים לנטיעה בשטחים הפרטיים, וכדי למנוע נטיעות שאינן מתאימות לשטחים אלו – נוצרה חוברת זו הכוללת את רשימת העצים המומלצים לנטיעה בשטחים הפרטיים.

חוברת עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות  (מונגש חלקית, גרסה מונגשת בעבודה ותועלה בימים הקרובים)

עץ

 

 

משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירדמיינו שהייתם יכולים להתאים את העץ המתאים ביותר למקום מגוריכם, שבכל מזג אוויר היה שורד, לא נשבר ולא נעקר.
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים