יער ואילנות (פקיד היערות)

עצי המדרכות בארץ סובלים מבית גידול דחוק וצפוף. כתוצאה מתת תנאים אלו שתי מגמות באות לידי ביטוי:

הראשונה: העצים הנטועים אינם מסוגלים להגיע לשיא גודלם ותפארתם, הופכים שבירים ומנוונים.

השנייה: שורשי העצים פוגעים במישור ההמשכי של ריצוף המדרכות וגורמים למטרד והפרעה בתנועת הולכי הרגל עד כדי סכנה. במצגת מתוארות שיטות ליצירת בית גידול מיטיב עבור שורשי עצים.

 ילקוט פתרונות לבתי גידול

 

לכל מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם אדריכלית הנוף ענבר אשכנזי, מנהלת תחום תכנון ומידע, אגף יער ואילנות בכתובת:   inbara@moag.gov.il