יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

הגנה על עציםhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=1הגנה על עצים

 

​​​​פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער.

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משמשת כזרוע הביצוע של שר החקלאות בכל הנוגע לפקודת היערות. במסגרת זו מגבש פקיד היערות מדיניות בהתאם להנחיות השר ומיישמה מול פקידי היערות של קק"ל, פקידי היערות ברשויות המקומיות והגורמים המקצועיים המעורבים.  

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה עמוד שדרה למדיניות הייעור וההגנה על האילנות בישראל ומרכזת את כל הסמכויות במסגרת החוקים הקשורים בנושא תוך התייחסות שונה לשמורות יער ולהגנה על אילנות שמקומם מחוץ ליער.

מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים

 פניות לפקיד היערות ארצי

 ​

מפת אזורי יערות

לחצו כ​די לקבל את פרטי פקידי היערות לפי אזורים​


 
יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

 

 

אילנאי נולד - מזל טוב: נולד מקצוע חדש!דוברות והסברה;יער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Ilanaut.aspxאילנאי נולד - מזל טוב: נולד מקצוע חדש!26/11/2019 22:00:00{870e4510-3838-44a2-bb4a-4bdc6d193c9c}b785b068-35ff-4d25-a1cc-8176035e80f6321
המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברגינון קהילתייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/November_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמבר17/11/2019 22:00:00{6353c9fd-b277-4fb0-a3f8-234644893703}b8f9ec8c-7c0c-47af-817d-aac9493645f23
דוח עררים 2019יער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim2019.aspxדוח עררים 201931/08/2019 21:00:00{75986340-6b40-46ee-aecc-0cacf35c6cc9}72d8f989-e997-4809-9f2d-6fc4745b6a1018
סיכום רישיונות כריתה לשנת 2018יער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/Sikum_2018.aspxסיכום רישיונות כריתה לשנת 201823/03/2019 21:00:00{75986340-6b40-46ee-aecc-0cacf35c6cc9}72d8f989-e997-4809-9f2d-6fc4745b6a1017

 

 

ד"ר ארז ברקאיד"ר ארז ברקאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466648ארז ברקאי, ד"רמנהל אגף03-948581603-9485264erezba@moag.gov.il
אביגיל הלראביגיל הלר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466733<img alt="אביגייל הלר" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/avigail_heller.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אביגיל הלר03-9485643
איתן משהאיתן משה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461938איתן משהמרכז/ת בכיר/ה (פיקוח אילנות ויערות)בית דגן03-948538503-9485941Eitanm@moag.gov.il
אשכנזי חלפון ענבראשכנזי חלפון ענבר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461933אשכנזי חלפון ענברמנהלת תחום תכנון ומידעבית דגן03-9685470inbara@moag.gov.il

 

 

כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/kenes_beersheva.aspxכנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים21/07/2019 21:00:00
כנס חקלאות יישובית https://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Pages/Kenes_Haklaut_Yeshuvit.aspxכנס חקלאות יישובית 19/06/2019 21:00:00
יום פתוח בגנים הבוטנייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/open_day_botanical.aspxיום פתוח בגנים הבוטניים15/04/2019 21:00:00
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות30/03/2019 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים
<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />רישיונות כריתה והעתקה</a>רישיונות כריתה והעתקה
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשימת פקידי היערות לפי אזורים</a>רשימת פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים