חומרי עזר בנושא שמירה על עצים

חוברת "טיולים בעקבות עצים - מוקדש למאה שנות התיישבות קיבוצית" תשע"א 2011 ; מאת ישראל גלון, אביגיל הלר ויוסי בן שחר. החוברת כוללת 24 מסלולי טיולים סביב עצים בהתיישבות הקיבוצית בארץ.
באמצעות חוברות טיולים זו נוכל ללמוד על ראשית ההתיישבות הקיבוצית ועל יחסה לעצים ולחשיבותם כמהווים "גן עדן" מוצל קריר וירוק בנוף שהיה יבש בראשית ההתיישבות.

לחוברת "טיולים בעקבות עצים" 100 שנות התיישבות


לרכישת החוברת בחנות המוצרים

טיולים 100 שנות התיישבות

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים