נוהלי תמיכה

​​​

 

 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/2021_botanical_garden.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/botanical_garden_2021_mosdot.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021
מבחני תמיכה לגנים הבוטניים לשנת 2020 - גופים אחריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_botani.aspxמבחני תמיכה לגנים הבוטניים לשנת 2020 - גופים אחרים
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח 2020 - מוסדות ציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_botani_mosdot.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח 2020 - מוסדות ציבור
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_ganim_botanim_2015.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015
תנאי הסף להגשת תכנית (נספח 6 למוסד התכנון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tnai_saf_seker_trees2014.aspxתנאי הסף להגשת תכנית (נספח 6 למוסד התכנון)