2008


פעולת גיזום

  • פעולת הגיזום היא התערבות האדם בגידולו הטבעי של צמח על ידי הסרת ענפים. פעולה זו נעשית כדי להתאים את הצמח (עץ) לסביבתו, לשפר פריחה או פרי, לחזק את שלד העץ או להסיר חלקים פגועים או יבשים.
  • פעולת הגיזום בעצים דורשת ידע בפיזיולוגיה של הצמחים, היכרות קרובה עם העץ, והכרת אורחות חייהם ותגובתם האפשרית לפעולת הגיזום. היא דורשת מיומנות והתמחות מעשית בביצועה, בכלים טובים ומתאימים.
  • גיזום ענפים עלול במקרים רבים לגרום להחלשות העץ, ניוונו ואף תמותת העץ.

פעולת הכריתה

  • הסרת אחדים מענפי העץ, או הסרת כל נופו של העץ, שמעל לתחילת הגזע שלו.
  • גיזום עצים הנו מקצוע המחייב הכשרה מתאימה. על פי המלצות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עבודות גיזום יעשו רק על ידי גוזם שעבר קורס גיזום עצים, נבחן בו בהצלחה והנו בעל תעודת "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  • אמנם, גם בעל תעודת גוזם מומחה עלול לבצע לעיתים גיזום השחתה או גיזום המוגדר ככריתה בנוהל, אך סיכוייו לעשות זאת נמוכים בהרבה ותוצאות גיזום העץ יהיו ברוב המקרים טובות ותואמות לדרישות.

להמשך
פעולת גיזום / כריתה

 

 

הודעה לציבור בדבר אפשרות להשיג השגות כנגד בקשת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) לקבלת רישיון כריתת עצים ברמת גןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/trees_neta.aspxהודעה לציבור בדבר אפשרות להשיג השגות כנגד בקשת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) לקבלת רישיון כריתת עצים ברמת גן
משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירדמיינו שהייתם יכולים להתאים את העץ המתאים ביותר למקום מגוריכם, שבכל מזג אוויר היה שורד, לא נשבר ולא נעקר.