2009

 

 

פסק דין תקדימי קבע כי עץ האקליפטוס העתיק בעפולה ישאר במקומוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2009/Pages/bagaz_ekaliptus_afula.aspxפסק דין תקדימי קבע כי עץ האקליפטוס העתיק בעפולה ישאר במקומופסק דין תקדימי קבע כי עץ האקליפטוס הוותיק בעפולה ישאר במקומו