2010

 

 

יערנות, גינון ואיכות הסביבה - ראיון עם מר ישראל גלון בערוץ מאירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2010/Pages/yearanut_israel_gilon_arutz_meir.aspxיערנות, גינון ואיכות הסביבה - ראיון עם מר ישראל גלון בערוץ מאיריערנות גינון ואיכות הסביבה
המדריך לעצי הרחוב בישראל - מהדורה ראשונה מוגשת לעיון הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2010/Pages/madrich_azey_rechov.aspxהמדריך לעצי הרחוב בישראל - מהדורה ראשונה מוגשת לעיון הציבורהמדריך לעצי הרחוב בישראל - מהדורה ראשונה מוגשת לעיון הציבור
נספח עצים לחוק התכנון והבנייה על פי תיקון 89 לחוקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2010/Pages/nispach_ezim_tikun_89.aspxנספח עצים לחוק התכנון והבנייה על פי תיקון 89 לחוקנספח עצים לחוק התכנון והבנייה על פי תיקון 89 לחוק