2010

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם מהדורה ראשונה של המדריך לעצי רחוב בישראל. המדריך מנחה את הרשויות המקומיות כיצד לתכנן את הרחובות וסביבת המגורים, כיצד לבחור במשתלה את שתילי העצים שביום מן הימים יעניקו צל ואוויר טוב לפוסעים ברחוב, כיצד לנטוע אותם ולטפל בהם בשנותיהם הראשונות כך שיגדלו עוצמתיים וחזקים וכיצד לנהוג בהם בבגרותם, כך שיחיו שנים רבות ככל הניתן ויעניקו את כל שביכולתם לתת לתושבים.

 

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור למדריך לקראת הוצאתו במהדורה מודפסת.


כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב בדוא"ל אל: isgalon@shaham.moag.gov.il, או לפקס 03-9485264, או בדואר: פקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן,  ת.ד.12, מיקוד 50250.


לפרטים אפשר לפנות למר ישראל גלון בטלפון: 03-9485816.

את הפניות יש להעביר עד ליום 31.3.2011.


לחץ כאן

 

 

משרד החקלאות נגד כריתת העצים במסגרת פרויקט ה"מטרו"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/trees_metro_lane.aspxמשרד החקלאות נגד כריתת העצים במסגרת פרויקט ה"מטרו"
משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירדמיינו שהייתם יכולים להתאים את העץ המתאים ביותר למקום מגוריכם, שבכל מזג אוויר היה שורד, לא נשבר ולא נעקר.