2011

 

 

עשרת העצים היקרים בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/etzim_yekarim.aspxעשרת העצים היקרים בישראלעשרת העצים היקרים בישראל
הערכת סיכונים בעציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/Risk_Assessment_trees.aspxהערכת סיכונים בעציםהערכת סיכונים בעצים
הנחיות להקמה ולתחזוקה של אזורי חיץ להגנת ישובים משרפותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/Buffer_zones_protect_fire.aspxהנחיות להקמה ולתחזוקה של אזורי חיץ להגנת ישובים משרפותהנחיות להקמה ולתחזוקה של אזורי חיץ להגנת ישובים משרפות
רשימת פקידי יערות לפי אזורי טיפולhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/Forest_Commissioner_list.aspxרשימת פקידי יערות לפי אזורי טיפולרשימת פקידי יערות לפי אזורי טיפול
דוח רישיונות שנתי 2010 קק"ל+עיריית ירושליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/report_annual_kkl_jerusalem_min.aspxדוח רישיונות שנתי 2010 קק"ל+עיריית ירושליםדוח רישיונות שנתי 2010 קק"ל+עיריית ירושלים
סיכום רישיונות כריתה 2010 פקיד היערות - חיפהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/sikum_rishionot_krita_2010_haifa.aspxסיכום רישיונות כריתה 2010 פקיד היערות - חיפהסיכום רישיונות כריתה 2010 פקיד היערות - חיפה
סיכום רישיונות כריתה 2010 פקיד היערות - תל אביבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/sikum_rishionot_krita_pkid_yearot_2010_tel_aviv.aspxסיכום רישיונות כריתה 2010 פקיד היערות - תל אביבסיכום רישיונות כריתה 2010 פקיד היערות - תל אביב
יום עיון בנושא הגנת אילנות - ישובי יהודה ושומרון, 15.3.2011 בבית דגןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/yom_eyun_haganat_ilanot.aspxיום עיון בנושא הגנת אילנות - ישובי יהודה ושומרון, 15.3.2011 בבית דגןיום עיון בנושא הגנת אילנות ישובי יהודה ושומרון, 15.3.2011 בבית דגן
סיכום פעילות יחידת פקיד היערות שנת 2011-2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/summery_pkid_yearot.aspxסיכום פעילות יחידת פקיד היערות שנת 2011-2010סיכום פעילות יחידת פקיד היערות שנת 2011-2010
עצים בראי התכנון - הוראות ליישום תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה - עצים בוגרים (מתוך: אדריכלות נוף, גיליון 37 דצמבר 2010, עמוד 12-14)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/ezim_berey_hatichnun.aspxעצים בראי התכנון - הוראות ליישום תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה - עצים בוגרים (מתוך: אדריכלות נוף, גיליון 37 דצמבר 2010, עמוד 12-14)עצים בראי התכנון
מיזם "חבק עץ" - ילדי הגן עושים למען העצים - הזמנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/hag_tree_kidden_garden.aspxמיזם "חבק עץ" - ילדי הגן עושים למען העצים - הזמנהמיזם "חבק עץ" - ילדי הגן עושים למען העצים - הזמנה
חודש שבט - חודש הגנה על עצים, מאמר מאת ישראל גלוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2011/Pages/shvat_hagana_ezim.aspxחודש שבט - חודש הגנה על עצים, מאמר מאת ישראל גלוןחודש שבט - חודש הגנה על עצים, מאמר מאת ישראל גלון