2012

 

 

סיוע כלכלי לגנים בוטניים, 2011-2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/tmicha_gan_botani_2012.aspxסיוע כלכלי לגנים בוטניים, 2011-2012תמיכות לגנים בוטניים, 2011
פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Botanic_Gardens_suport.aspxפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)
מצגות הכנס ה-6 עצים בוגרים בישראל - תיקון לפקודת היערות 2012 ויישומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/The_sixth_conference_of_trees.aspxמצגות הכנס ה-6 עצים בוגרים בישראל - תיקון לפקודת היערות 2012 ויישומםמצגות הכנס ה
Government involvement in determining forest management policy in Israelhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Government_involvement_in_determining_forest_management.aspxGovernment involvement in determining forest management policy in IsraelGovernment involvement in determining forest management policy in Israel
דין וחשבון רישיונות 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Licenses_report.aspxדין וחשבון רישיונות 2011דין וחשבון רישיונות 2011
מאגר מומחים לשנים 2013-2012 - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Experts_Database.aspxמאגר מומחים לשנים 2013-2012 - תנאים וסדרי רישוםמאגר מומחים לשנים 2012
ברכת האילנות באביב בחודש ניסןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Blessing_of_the_Trees.aspxברכת האילנות באביב בחודש ניסןברכת האילנות באביב בחודש ניסן
פורום גוזם מומחה 2011-2012 + רשימת חברי פורום גוזם מומחהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/expert_trimmer_Forum.aspxפורום גוזם מומחה 2011-2012 + רשימת חברי פורום גוזם מומחהפורום גוזם מומחה 2011-2012 + רשימת חברי פורום גוזם מומחה
דוח מסכם סקר יישומי לקביעת מקדם הערכה וסיכון של עצי נויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Survey_ornamental_trees.aspxדוח מסכם סקר יישומי לקביעת מקדם הערכה וסיכון של עצי נוידוח מסכם סקר יישומי לקביעת מקדם הערכה וסיכון של עצי נוי
מדריך לטיפול נופי באתרים המועדים לשרפה - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/madrich_tipul_nofy.aspxמדריך לטיפול נופי באתרים המועדים לשרפה - להערות הציבורמדריך לטיפול נופי באתרים המועדים לשרפה
טבלה לחישוב ערך חליפי 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/form_erech_chalifi.aspxטבלה לחישוב ערך חליפי 2012טבלה לחישוב ערך חליפי 2012
חנות פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/merchandise.aspxחנות פקיד היערותחנות פקיד היערות
פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטנייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/gan_botani_tikun_mivchan.aspxפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטנייםפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטניים