2012

 

 

סיוע כלכלי לגנים בוטניים, 2011 - 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/tmicha_gan_botani_2012.aspxסיוע כלכלי לגנים בוטניים, 2011 - 2012
פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Botanic_Gardens_suport.aspxפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)
מצגות הכנס ה-6 עצים בוגרים בישראל - תיקון לפקודת היערות 2012 ויישומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/The_sixth_conference_of_trees.aspxמצגות הכנס ה-6 עצים בוגרים בישראל - תיקון לפקודת היערות 2012 ויישומם
Government involvement in determining forest management policy in Israelhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Government_involvement_in_determining_forest_management.aspxGovernment involvement in determining forest management policy in Israel
דין וחשבון רישיונות 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Licenses_report.aspxדין וחשבון רישיונות 2011
דוח מסכם סקר יישומי לקביעת מקדם הערכה וסיכון של עצי נויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/Survey_ornamental_trees.aspxדוח מסכם סקר יישומי לקביעת מקדם הערכה וסיכון של עצי נוי
פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטנייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/Pages/gan_botani_tikun_mivchan.aspxפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטניים