2013

סקר מעמיק שנערך בין אנשי מקצוע אסף מידע רב על עצים בשלושה מדדים: מדד ערך, מדד חוזק ומדד לסיכויי העתקה. על פי תוצאות הסקר נקבעו מדדים לכל מין עץ, שיהוו כלי עבודה שיאפשר בחירה נכונה של עצים וטיפול בהם, וכן כלי משמעותי בעבודת פקידי היערות במתן היתרי כריתה והעתקה לעצים בוגרים.

מתוך גן ונוף, מרץ-אפריל 2013
כתבו: דרור ניסן, ישראל גלון
צילם: דרור ניסןכמה שווה עץ?
לסקר המלא
אלה אטלנטית בקעת קדש

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי