2013

 

 

הכנס השנתי בנושא עצים בוגרים - 2013-2014 בשיתוף השלטון המקומי, בתאריך 15.1 בבית דגןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/kenes_etzim_bogrim_7.aspxהכנס השנתי בנושא עצים בוגרים - 2013-2014 בשיתוף השלטון המקומי, בתאריך 15.1 בבית דגןהכנס השנתי בנושא עצים בוגרים
יום עיון "הגנת אילנות" - עצים בראי התכנון בתאריך 26.12.2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/yom_iyun_haganat_ilanot_2013.aspxיום עיון "הגנת אילנות" - עצים בראי התכנון בתאריך 26.12.2013יום עיון "הגנת אילנות"
סיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/sadna_ramat_040713.aspxסיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13סיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13
רשימת פורום גוזם מומחה 2013-2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/gozem_mumche_2013_2014_list.aspxרשימת פורום גוזם מומחה 2013-2014רשימת פורום גוזם מומחה 2013
מאגר מומחים לפקיד היערות לשנים 2014-2013 - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/Experts_Database_2013.aspxמאגר מומחים לפקיד היערות לשנים 2014-2013 - תנאים וסדרי רישוםמאגר מומחים לשנים 2014
מדריך עצי הרחוב בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/street_tree_guide.aspxמדריך עצי הרחוב בישראלמדריך עצי הרחוב בישראל
דין וחשבון רישיונות כריתה לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/report_rishayon_krita_2012.aspxדין וחשבון רישיונות כריתה לשנת 2012דין וחשבון רישיונות כריתה לשנת 2012
נוהל עבודה להכנת סקר עצים מפורט - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/Seker_eztim_Draft.aspxנוהל עבודה להכנת סקר עצים מפורט - טיוטה להערות הציבורנוהל עבודה להכנת סקר עצים מפורט
עצים מיוחדים בישראל - כולל המלצות לטיוליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/spacial_trees.aspxעצים מיוחדים בישראל - כולל המלצות לטיוליםעצים מיוחדים בישראל
כמה שווה עץ ?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/Cost_of_trees.aspxכמה שווה עץ ?כמה שווה עץ ?
לטייל בעקבות עצים - המלצות לטיוליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/Following_trees_tours.aspxלטייל בעקבות עצים - המלצות לטיוליםלטייל בעקבות עצים
מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/Botanic_Gardens_suport_2013.aspxמבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחריםמבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים