2013


לעצים בעיר - "היער העירוני" - תועלות רבות לתושבים ולמבקרים, אך המודעות לחשיבותם ולתרומתם הרבה של העצים עדיין אינה מוטמעת בקרב גורמים שונים כמו מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה ובערים, אנשי המקצוע המטפלים בעצים ואלההאמונים על הגנתם.
בכנס העצים הבוגרים השנתי, שייערך השנה בשיתוף מרכז השלטון המקומי, נעלה על נס את נושא תרומת העצים לסביבה העירונית ואת חשיבותו של ניהול מצאי העצים בעיר.
בכנס תועלנה סוגיות מקצועיות בנושאי שיטות עבודה בקרבת עצים ובדרכים להעתקתם.
חלק ניכר מהיום יוקדש לתיאור ההגנה על עצים כפי שהיא מתנהלת כיום (נקודות חוזק, נקודות חולשה, אכיפה ועוד), וההשלכות לעתיד (בתחום החינוך).
אנו מקווים שביום עיון זה ייחשפו המשתתפים למצב היער העירוני בישראל ויירכשו כלים לקידום תחום זה.
לסדר היום ולפרטים נוספים
להרשמה מקוונת לכנס

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי