2014

בנוסף על תפקידם בהגנה על השכונות שלנו מפגעי מזג האוויר ובשיפור בריאות האדם והרווחה הסביבתית, עצים יכולים גם לסייע ביצירת תנאים להצלחה כלכלית. מדריך זה נוקט בגישה של המאה ה 21 לגבי העצים העירוניים ומספק למקבלי ההחלטות את העקרונות והמקורות שהם זקוקים להם כדי לממש פוטנציאל זה במלואו.
עצים בנוף העירוני - מדריך למקבלי החלטות

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי