2014

בנוסף על תפקידם בהגנה על השכונות שלנו מפגעי מזג האוויר ובשיפור בריאות האדם והרווחה הסביבתית, עצים יכולים גם לסייע ביצירת תנאים להצלחה כלכלית. מדריך זה נוקט בגישה של המאה ה 21 לגבי העצים העירוניים ומספק למקבלי ההחלטות את העקרונות והמקורות שהם זקוקים להם כדי לממש פוטנציאל זה במלואו.
עצים בנוף העירוני - מדריך למקבלי החלטות

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום