2014

מאחר ונושא העתקות עצים כולל מאפיינים ייחודיים נוספים הדורשים מפקיד היערות הפעלת שיקול דעת מעבר לנושאים המפורטים בפקודת היערות, מובאים להלן כללי עזר לקבלת החלטה שבעזרתם יקבל פקיד היערות את החלטתו.

להלן טיוטת כללי עזר לקבלת החלטה להעתקה להצגה בכנס גוזם מומחה 29.9.2014


 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים