2014

בשל חשיבותם הרבה של העצים, קיים צורך ממשי לשמור ולשקם עצים ותיקים ובכך להאריך את חייהם ואת תרומתם הנופית לחברה ולסביבה. משרד החקלאות מעניק תמיכה לעידוד וסיוע לרשויות מקומיות (ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), לצורך שימור ושיקום עצים ותיקים וזאת באמצעות מתן סיוע לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים.
ניתן יהיה להגיש בקשות ליחידה החל מיום הפרסום ולכל המאוחר עד ליום 20.7.24 לפי הפרטים המצויים בקובץ המצ"ב.
לקול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
לטופס בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא שימור ושיקום עצים ותיקים

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום