2014

בשל חשיבותם הרבה של העצים, קיים צורך ממשי לשמור ולשקם עצים ותיקים ובכך להאריך את חייהם ואת תרומתם הנופית לחברה ולסביבה. משרד החקלאות מעניק תמיכה לעידוד וסיוע לרשויות מקומיות (ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), לצורך שימור ושיקום עצים ותיקים וזאת באמצעות מתן סיוע לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים.
ניתן יהיה להגיש בקשות ליחידה החל מיום הפרסום ולכל המאוחר עד ליום 20.7.24 לפי הפרטים המצויים בקובץ המצ"ב.
לקול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
לטופס בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא שימור ושיקום עצים ותיקים

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי