2014

הוועדה התמקדה בשלושה מקרים שאינם עולים בקנה אחד עם מטרות הפקודה, ואין בהם צורך ציבורי בקבלת רישיון לכריתתם או להעתקתם בין השאר בשל סוג האילן המוגן או העץ הבוגר או מיקומו. לעניין זה, "צורך ציבורי" מפורש ע"י הפקודה והוועדה כחשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית.

להלן המלצת הוועדה המייעצת לשר לעניין החרגת מינים מחובת רישיון


 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים