2014

אנו משיקים את המיזם החינוכי "שומרים על העצים", שמטרתו להטמיע בקרב הציבור הרחב בישראל את חשיבות השמירה על העצים. כל אדם במדינת ישראל, צעיר כבוגר, יודע שפרחי הבר מוגנים ולא יעלה בדעתו לפגוע בהם. כמו פרחי הבר, כך גם העצים, מוגנים וחשובים ביותר לקיום האדם והסביבה, ומכאן "נולד" המיזם "שומרים על העצים", שמטרתו לחנך להכרה שעלינו לשקם ולטפל בעצים למען הארכת ימיהם ותרומתם לאדם ולסביבה ואל לנו לפגוע בהם על ידי גיזום חריף, השחתה או כריתה.

מי יכול להשתתף במיזם?
המיזם מיועד לכל ארגון, קבוצה או אדם המודעים לחשיבות הרבה של החינוך להגנה על עצים, משלבים את הנושא בתכנית החינוכית שלהם, ומעוניינים להוביל ולהפיץ את המיזם "שומרים על העצים" בתחומם. כל מיזם יוביל מרכז אחד או צוות מובילים שיחד יגבשו, יתכננו ויפעילו אותו בקהילה שבראשה הם עומדים.

אופן ההרשמה וההשתתפות במיזם "שומרים על העצים"

הרשמה להשתתפות במיזם נעשית במדור "שומרים על העצים" באתר פקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל: trees@moag.gov.il
בטלפון 03-9485816, או לישראל גלון 050-6241556


לקול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים" - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים

מיזם שומרים על העצים

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי