2014


הננו מתכבדים להזמינכם לכנס "שומרים על העצים" המיועד לנרשמים למיזם - הכנס יתקיים ביום ג' ד' מר חשוון תשע"ה, 28/10/14 בין השעות 15:30 עד 19:30 באולם כנסים במשרד החקלאות, הקריה החקלאית בית דגן.
ההרשמה מיועדת לנרשמים למיזם ולמוזמנים, מספר המקומות מוגבל דבר המחייב הרשמה מראש בדוא"ל trees@moag.gov.il או בטלפון 03-9485816 או בפקס: 03-9485264 .

לפרטים נוספים ולסדר היום

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים