2015

 

 

קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/shimur_shikum_2016.aspxקול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/tmicha_ganim_botanim_2016.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016
מאגר מומחים לשנים 2014 - 2015 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/maagar_mumchim201415.aspxמאגר מומחים לשנים 2014 - 2015 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםמאגר מומחים לשנים 2014 - 2015 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום
מצגות מיום עיון למאגר מומחים לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/kenes_maagar_mumchim.aspxמצגות מיום עיון למאגר מומחים לשנת 2015מצגות מיום עיון למאגר מומחים לשנת 2015
הארכת מועדי הגשת בקשות לתמיכה בשיקום עצים ותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/shimur_shikum_etzim.aspxהארכת מועדי הגשת בקשות לתמיכה בשיקום עצים ותיקיםקול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
סדר ברכת האילנות לחודש ניסןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/bircat_hailanot.aspxסדר ברכת האילנות לחודש ניסןסדר ברכת האילנות לחודש ניסן
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/save_the_trees_seminar.aspxהכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
בנק הזמן מזמין אתכם לסדר ט"ו בשבט קהילתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/seder_tu_bishvat.aspxבנק הזמן מזמין אתכם לסדר ט"ו בשבט קהילתיבנק הזמן מזמין אתכם לסדר ט"ו בשבט קהילתי
סדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/tu_bishvat.aspxסדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראליתסדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראלית