2016

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לתמוך בגנים בוטנים מוכרים, העומדים בתנאי מבחני תמיכה לגנים בוטנים, זאת בהתאם להוראת סעיף 3א לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985 ובהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י מבחני תמיכה שוויוניים. מצורפים אמות מידה לתמיכה.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לתמוך בגנים בוטנים מוכרים, המשתייכים לגופים אחרים והעומדים בתנאי מבחני תמיכה לגנים בוטנים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י מבחני תמיכה שוויוניים. מצורפים אמות מידה לתמיכה.


מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.