2016

 

 

מבחני תמיכה גנים בוטניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים
נוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/Nohal_haklaut_eronit_lehearot_tzibur.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים.
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/maagar_mumchim_201617.aspxהארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
תוכניות עבודה שנתיות לטיפול ביער - קק"ל 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/yaar_2016.aspxתוכניות עבודה שנתיות לטיפול ביער - קק"ל 2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/maagar_mumchim_tipul_tichnun.aspxמאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/RFI_shitot_mipuy_etzim.aspxבקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר