2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אגף יער ואילנות מודיע בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה בשיקום ושימור עצים ותיקים לשנת 2016. המועד האחרון להגשת בקשות נדחה ליום ה' 15.5.2016

פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לעדכן את מאגר המומחים בתחומי התכנון והטיפול בעצים החל מיום אישור המאגר ועד ליום 31.12.2017.
מטרת המאגר הינה לאפשר למבקשי שירותים בתחומים אלה (פרטיים ומוסדיים) להיעזר במאגר מקצועי ומגוון של בעלי מקצוע בעלי כשירות למתן השירות המבוקש. יובהר כי, מאגר זה אינו אמור לשמש את המשרד בהתקשרויותיו עם נותני שירותים בתחום, אלא ניתן כשירות לציבור המעוניין בכך.
המאגר יפורסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
נותן שירותים המבקש להיכלל במאגר המעודכן באחד המקצועות הכלולים בו ייבדק ויסווג בהתאם לפרטי השכלה, ניסיון והעבודות שביצע, או של בעלי/שותפי המשרד בתחומי ההתמחות המתאימים.
נותן שירותים, שכבר נמצא במאגר המומחים הקיים, אינו חייב להגיש בקשה בהתאם לנוהל זה.

 

קול קורא - מאגר מומחים לשנים 2016 - 2017 - תנאים וסדרי רישום

 

 

לאור מזג האוויר החורפי ועל רקע עץ תמר אשר נפל על אי תנועה בדרך בן צבי שבתל אביב, בעקבות מזיק שתקף אותו, מתריע משרד החקלאות לקראת החורף מפני נפילת עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/chedkonit_dekel_benzvi.aspxלאור מזג האוויר החורפי ועל רקע עץ תמר אשר נפל על אי תנועה בדרך בן צבי שבתל אביב, בעקבות מזיק שתקף אותו, מתריע משרד החקלאות לקראת החורף מפני נפילת עצים
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)https://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)טופס במילוי מקוון - איסוף מידע על עצים בוגרים
סקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/seker_etzim_bogrim.aspxסקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהסקר עצים בוגרים, דף איסוף מידע והערכה, רישום עצים והגנה עליהם