​​​​​​לאור הצלחתו של המשרד בתחום  זה בשנת 2016, במסגרת נוהל תמיכה זה, משרד החקלאות מעוניין להמשיך ולעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות יישובית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים וכן בהעלאת הרמה המקצועית חקלאית-גננית של המטפלים באתרים אלו זאת, באמצעות תמיכה שתינתן לאתרים שיעמדו באמות מידה נדרשות. נוהל תמיכה זה מבוסס תחילה על סיוע בביצוע עבודות תשתית ובהמשך ליווי מקצועי והטמעת ידע מקצועי באתרים, לאורך זמן, תוך התחייבות הרשות המקומית לתהליך. התמיכה תינתן לרשות המקומית, שתעמוד, באמות המידה שתפורטנה בהמשך, ואשר תידרשנה להציג תוכנית גננית/חקלאית המתארת פיתוח של אחד או יותר מהנושאים שלהלן: גידול ירקות, שיחי או עצי פרי, צמחי תבלין ובושם, צמחי מים, הדרופוניקה, צמחי נוי מותאמים לסביבה, צמחים חסכניים במים וצמחים צופנים.  ​

הגשת בקשות התמיכה עד ליום א' 30 ביוני 2019 כ"ז בסיוון תשע"ט


נוהל תמיכה גינות קהלתיות 2019