2019

​​​​​אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר זיהה צורך במתן הכוונה מקצועית בנושא ניהול סיכונים במשאב העצים בתחומי הרשויות, בהיבטיו השונים: טיפול ותחזוקה, ניהול הסיכונים, בקרה, ניטור, תיעוד ומעקב, שימור ונטיעה חדשה; צורך זה עולה עם הזדקנות עצים רבים בארץ וטיפול לקוי במשך שנים (לרבות עבודות בקרבת עצים וגיזום בלתי מקצועי).

ניהול סיכונים במשאב העצים העירוני

הערכת סיכונים בעצים

באנגלית

 

 

המלצות לגינה קהילתית - חודש מאיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/may_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש מאימאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
המלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/april_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​