​​​​​אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר זיהה צורך במתן הכוונה מקצועית בנושא ניהול סיכונים במשאב העצים בתחומי הרשויות, בהיבטיו השונים: טיפול ותחזוקה, ניהול הסיכונים, בקרה, ניטור, תיעוד ומעקב, שימור ונטיעה חדשה; צורך זה עולה עם הזדקנות עצים רבים בארץ וטיפול לקוי במשך שנים (לרבות עבודות בקרבת עצים וגיזום בלתי מקצועי).

ניהול סיכונים במשאב העצים העירוני

הערכת סיכונים בעצים

באנגלית

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/November_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​