​​​​​אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר זיהה צורך במתן הכוונה מקצועית בנושא ניהול סיכונים במשאב העצים בתחומי הרשויות, בהיבטיו השונים: טיפול ותחזוקה, ניהול הסיכונים, בקרה, ניטור, תיעוד ומעקב, שימור ונטיעה חדשה; צורך זה עולה עם הזדקנות עצים רבים בארץ וטיפול לקוי במשך שנים (לרבות עבודות בקרבת עצים וגיזום בלתי מקצועי).

ניהול סיכונים במשאב העצים העירוני

הערכת סיכונים בעצים

באנגלית

 

 

תפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/landscaping_coordinators.aspxתפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשות
כנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/Agriculture_Conference9.aspxכנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעי
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​