2019

מאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​

​​חודש דצמבר הוא חודש החורף הראשון מבין שלושה בארץ ישראל. דצמבר מתאפיין בריבוי משקעים וירידה בטמפרטורות ביחס לחודשי הסתיו שקדמו לו. בחודש זה, בשל זווית השמש (כ 35 מעלות בשיא הצהריים) מגיעה הקרינה לערכיה המינימליים ושעות האור מגיעות אף הן למינימום (כ 10 שעות שמש בלבד). לקראת סוף החודש (22-21 בדצמבר) מתרחש יום ההיפוך ושעות האור מתחילות להתגבר. במהלך החודש יתכנו אירועי קרה ואירועי הגשם בדרך כלל עוצמתיים (כמות משקעים בשנה, אם כי באופן חריג גם ימים חמים ויבשים).

המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמבר

 

 

המלצות לגינה קהילתית - חודש מאיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/may_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש מאימאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
המלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/april_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​