​​

 

 

המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/November_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
נוהל תמיכה גינות קהלתיות 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Noal_Tmicha_Ginot_2019.aspxנוהל תמיכה גינות קהלתיות 2019