​​

 

 

תפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/landscaping_coordinators.aspxתפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשות
ניהול סיכונים במשאב העצים העירוניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Tree_Risk_Management.aspxניהול סיכונים במשאב העצים העירוני
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/November_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
מודלים שונים לגינות קהילתיות חקלאיות במוסדות חינוךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Agriculture_mosdot_hinuch.aspxמודלים שונים לגינות קהילתיות חקלאיות במוסדות חינוך
נוהל תמיכה גינות קהלתיות 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Noal_Tmicha_Ginot_2019.aspxנוהל תמיכה גינות קהלתיות 2019