​מטרת המסמך: הגדרת תפקיד רכזי גינות קהילתיות - רכז גינה רשותי, רכז גינה בודדת ורכז חקלאות יישובי.

 

 

ניהול סיכונים במשאב העצים העירוניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Tree_Risk_Management.aspxניהול סיכונים במשאב העצים העירוני
כנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/Agriculture_Conference9.aspxכנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעי
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​