​מטרת המסמך: הגדרת תפקיד רכזי גינות קהילתיות - רכז גינה רשותי, רכז גינה בודדת ורכז חקלאות יישובי.

 

 

המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/November_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
המלצות לגינה קהילתית - חודש מאיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/may_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש מאימאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​