השטחים הפתוחים והחורשות הנמצאות במרקם העירוני הינם בעלי חשיבות אקולוגית, סביבתית וחברתית רבה ועל כן יש צורך לשמרם ולטפחם.
אירועי השריפות בשנת 2016 במיוחד באזור הצפון  (חיפה/זיכרון יעקב התרחשו באזור המוגדר כ"רצועת הספר העירונית" Wildland-urban interface). סוג זה של שריפה חשף את הרגישות של שטחים אלו לפגיעה והפרעה בנוף העירוני ואת הצורך המיידי בשיקומם.
בעקבות הניסיון שנצבר בשיקום השטחים העירוניים בחיפה, אגף פקיד היערות במשרד החקלאות, מצא לנכון לכתוב מסמך הנחיות והמלצות לשיקום נופי, שמטרתו להביא למקבלי החלטות ברשויות, לאנשי מקצוע וגופים שונים מידע, תובנות ותוכן נושאים סדור, אשר יקל על עבודתם בתכנון ובביצוע עבודות שיקום נופי של אזורים אורבניים לאחר שריפה.
מסמך זה הוא המשך ישיר ל"מדריך לטיפול נופי באתרים המיועדים לשריפות יער וחורש" שראה אור ביוני 2012 .


אש

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי