2020

השטחים הפתוחים והחורשות הנמצאות במרקם העירוני הינם בעלי חשיבות אקולוגית, סביבתית וחברתית רבה ועל כן יש צורך לשמרם ולטפחם.
אירועי השריפות בשנת 2016 במיוחד באזור הצפון  (חיפה/זיכרון יעקב התרחשו באזור המוגדר כ"רצועת הספר העירונית" Wildland-urban interface). סוג זה של שריפה חשף את הרגישות של שטחים אלו לפגיעה והפרעה בנוף העירוני ואת הצורך המיידי בשיקומם.
בעקבות הניסיון שנצבר בשיקום השטחים העירוניים בחיפה, אגף פקיד היערות במשרד החקלאות, מצא לנכון לכתוב מסמך הנחיות והמלצות לשיקום נופי, שמטרתו להביא למקבלי החלטות ברשויות, לאנשי מקצוע וגופים שונים מידע, תובנות ותוכן נושאים סדור, אשר יקל על עבודתם בתכנון ובביצוע עבודות שיקום נופי של אזורים אורבניים לאחר שריפה.
מסמך זה הוא המשך ישיר ל"מדריך לטיפול נופי באתרים המיועדים לשריפות יער וחורש" שראה אור ביוני 2012 .


אש

 

 

הודעה לציבור בדבר אפשרות להשיג השגות כנגד בקשת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) לקבלת רישיון כריתת עצים ברמת גןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/trees_neta.aspxהודעה לציבור בדבר אפשרות להשיג השגות כנגד בקשת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) לקבלת רישיון כריתת עצים ברמת גן
משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירדמיינו שהייתם יכולים להתאים את העץ המתאים ביותר למקום מגוריכם, שבכל מזג אוויר היה שורד, לא נשבר ולא נעקר.