​​

 

 

סיכום דיון ועדה מייעצת לשר אכרזה על אילנות מוגנים סופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/discussion_summary.aspxסיכום דיון ועדה מייעצת לשר אכרזה על אילנות מוגנים סופי
פרוטוקול דיווח בעת אירועי כשל בעציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/protocol_keshel.aspxפרוטוקול דיווח בעת אירועי כשל בעצים
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים
עצי שלטית מקומטת - דפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspxעצי שלטית מקומטת - דפון